Cam kết không tái phạm

Tự nhận mình "dính" COVID-19 nhân ngày "cá tháng Tư"

Tại cơ quan Công an, L. thừa nhận đăng dòng trạng thái bị thái nhiễm Corona với mục đích chọc bạn bè nhân ngày “cá tháng Tư”.