Cách ly trong bệnh viện

Việt Nam có 83 ca nghi nhiễm nCoV đang cách ly trong bệnh viện

Việt Nam hiện có 552 trường hợp nghi ngờ mắc nCoV đã loại trừ, 83 trường hợp nghi ngờ đang theo dõi, cách ly trong bệnh viện và 287 số người tiếp xúc gần đang được theo dõi sức khỏe.