CSGT Hà Nam

CSGT Hà Nam giúp đỡ cụ ông đi lạc về với gia đình

Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác của CSGT Hà Nam phát hiện một cụ ông đi lạc trên đường trong trạng thái mệt mỏi nên đã giúp đỡ, đưa cụ về với gia đình.