COVID-19 ở Bình Dương

Thông tin về hai trường hợp ở Bình Dương liên quan đến bệnh nhân 1347

Liên quan đến bệnh nhân (BN) 1347 của TP Hồ Chí Minh, qua hệ thống giám sát y tế và qua điều tra dịch tễ, Bình Dương ghi nhận 1 trường hợp nghi ngờ và 1 trường hợp tiếp xúc xa.