C66

Fire police asked to be active in preventing fire

PSNews – The Department of Fire Prevention and Rescue (C66) of the Ministry of Public Security held a conference to review its task performance in 2016 and roll out tasks for 2017. Lieutenant General Bui Van Thanh, Deputy Minister attended the conference. 

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH: Quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Từ ngày 29 đến 30-7, tại Hà Nội, Đảng ủy Cục Cảnh sát PCCC& CNCH (C66), Bộ Công an tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII cho toàn thể đảng viên, cán bộ chiến sỹ trong Đảng bộ cơ quan Cục.