Brack Obama

Vì một thế giới an toàn hạt nhân

Hội nghị Thượng đỉnh về An ninh hạt nhân lần thứ 4 đã khai mạc tại thủ đô Washington (Mỹ) dưới sự chủ trì của Tổng thống nước chủ nhà Barack Obama.