Bộ trưởng Tài chính G20

Các Bộ trưởng Tài chính G20 tập trung thảo luận về bất đồng thương mại

Ngày 9-6, các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc các Ngân hàng Trung ương của Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) bước vào ngày đàm phán thứ hai tại thành phố Fukuoka, miền Tây Nhật Bản.