Bộ Thông tin và Tryền thông

Đưa Việt Nam trở thành nước phát triển bằng công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Ngày 12/1, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 theo hình thức trực tuyến tại 63 điểm cầu.