Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

Nông nghiệp Việt trước nguy cơ lệ thuộc nguồn giống nhập khẩu

Việt Nam được biết đến là quốc gia với nền kinh tế nông nghiệp chiếm phần lớn. Thế nhưng nghịch lý đáng buồn đó là mỗi năm phải đem hàng tỉ USD “đổi” lấy hạt giống. Ngay cả những giống cây chúng ta hoàn toàn có thể tự sản xuất như cà chua, dưa chuột, đậu bắp... chúng ta vẫn phải nhập khẩu.

Cần trân trọng từng đồng vốn vay viện trợ đầu tư vào nông nghiệp

Việc thu hút vốn đầu tư vào nông nghiệp rất quan trọng trong thời gian tới, khi nhu cầu hiện đại hoá ngành này ngày càng tăng. Ngược lại, ngành này lại thường khó thu hút vốn vì rủi ro cao và tỷ lệ sinh lời thấp.