Biển vùng tàu

Tạm giữ tàu chở nửa triệu lít dầu không giấy tờ trên biển Vũng Tàu

Tàu vận tải Thanh Châu 68, số hiệu BV2269 đang đi trên khu vực biển cách mũi Nghinh Phong (Vũng Tàu) 7 hải lý về phía Đông Nam thì nhận được hiệu lệnh tạm dừng do có dấu hiệu nghi vấn.