Beverly Hills

Tiết lộ bản di chúc gây sốc của ông chủ Playboy

Mới đây, giới truyền thông và "hội con nhà giàu" thế giới đã tỏ ra hết sức ngạc nhiên với những điều kiện khắt khe trong di chúc thừa hưởng tài sản mà ông chủ quá cố của tạp chí Playboy để lại.  

Wall Street elite find it hard to bank on Trump's breakup talk

At an annual gathering of the world's most powerful thinkers and trendsetters in Beverly Hills this week, business leaders and major investors said they have gotten used to dismissing most things that President Donald Trump says or tweets.