Bệnh viện Nội tiết TW

Xét xử các bị cáo nguyên cán bộ Bệnh viện Nội tiết Trung ương

Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến đã cùng nhân viên dưới quyền đã có hành vi làm trái công vụ để trục lợi, chiếm đoạt tổng cộng hơn 275 triệu đồng của nhà nước...