Bão Melor

Chủ động đối phó với bão Melor

Công điện số 34/CĐ-TW ngày 13/12/2015 của Văn phòng Ban Chỉ đạo TW về PCTT - Văn phòng UBQG TKCN và chỉ đạo của chính quyền địa phương về đối phó với bão số 5.

Bão Melor giảm cường độ khi tiến gần đảo Song Tử Tây

Bão Melor đang di chuyển áp sát đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) và giảm dần cường độ.