Báo CAND số đặc biệt

Báo CAND số đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 30-4

Báo CAND số đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 30-4. Báo phát hành sáng thứ hai, ngày 24-4.