Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19

Xử lý nghiêm cơ sở y tế không chấp hành nguyên tắc an toàn phòng chống dịch

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu ngành y tế chủ động rà soát số lượng khẩu trang, thuốc men, trang thiết bị để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 và sẽ xử lý nghiêm cơ sở y tế không chấp hành nguyên tắc an toàn phòng chống dịch.

TP Hồ Chí Minh dự tính tách lớp để giãn cách học sinh

Cùng với nhiều tỉnh thành trên cả nước đã bắt đầu cho học sinh đi học trở lại từ ngày 27-4 hoặc 4-5 tới, TP Hồ Chí Minh cũng đang xây dựng kịch bản cho học sinh trở lại trường trong tháng 5.