Ban chấp hành Đảng bộ

Dấu ấn của Cục An ninh kinh tế trong một nhiệm kỳ

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Cục An ninh kinh tế đã khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, luôn đoàn kết thống nhất, kịp thời lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc các mục tiêu và nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong công tác bảo đảm an ninh kinh tế (ANKT).

Đại hội Đảng bộ Viện Chiến lược và Khoa học Công an, nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 22/5, tại Hà Nội, Đảng bộ Viện Chiến lược và Khoa học Công an (CL và KHCA) đã tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020. 

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Vĩnh Long

Ngày 23/7, Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020.