Ban cán sự Đảng

Thông báo kết quả thẩm tra Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thông báo kết quả thẩm tra, xác minh của Đoàn Kiểm tra số 717 cũng nêu ra những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường...

UB KTTƯ công bố kết luận vi phạm tại Ban cán sự Đảng UBND Quảng Nam

Chiều 29-12, Ủy ban Kiểm tra Trung ương thông báo nội dung kết luận các vi phạm tại Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Nam.

Chỉ định Phó Bí thư Ban Cán sự đảng Viện KSND Tối cao

Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa có quyết định chỉ định Phó Bí thư Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.

Bảo đảm xét xử chính xác, khách quan, đúng người, đúng tội

Sáng 12-8, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương đã có buổi làm việc với tập thể Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân (TAND) tối cao.

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược

Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan Trung ương khối nội chính trong phòng chống tham nhũng

Chiều 1/4, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân Tối cao.