Ban An ninh Sài Gòn - Gia Định

SBC khắc tinh của tội phạm hình sự những ngày đầu giải phóng

“Hình ảnh các chiến sĩ SBC rượt đuổi cướp trên phố; đấu súng với những tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm trở nên quá quen thuộc với người dân thành phố”.

Lực lượng điệp báo an ninh T4 trong lòng Sài Gòn

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầy gian khổ và hy sinh, Sài Gòn - Gia Định là chiến trường trọng điểm, Mỹ - ngụy đã xây dựng nơi đây thành trung tâm đầu não chỉ huy mọi hoạt động của địch ngụy, trong đó có các cơ quan do thám gián điệp, tình báo chiêu hồi, chiêu hàng để đánh phá các cơ sở và phong trào cách mạng của ta.