Ban Tuyên giáo tỉnh Đắk Nông

Hội thi kể chuyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Sáng ngày 15/5, Ban Tuyên giáo tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Hội thi kể chuyện về tấm gương điển hình tiên tiến trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.