Ban Soạn thảo dự án

Thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập dự án Luật An ninh mạng

Chiều 17-4, tại Hà Nội, Ban Soạn thảo dự án Luật An ninh mạng đã tổ chức họp, công bố quyết định thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập; đồng thời thảo luận và thống nhất nội dung đưa vào dự thảo Luật An ninh mạng theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì cuộc họp.