Bác sĩ trực cấp cứu

Đêm trắng giao thừa cấp cứu, điều trị bệnh nhân

Tai nạn giao thông tính đến giao thừa nhập viện, cấp cứu tại các bệnh viện giảm 3,4% so với năm 2019. Tất cả các cơ sở y tế đều ứng trực đã tổ chức thường trực 4 cấp đầy đủ.