BV công

Mô hình mới chuyên nghiệp hóa nghề nuôi bệnh nhân

Bệnh viện (BV) quận 2 và Công ty Bách Nghệ (trụ sở tại quận 12, TP Hồ Chí Minh) vừa chính thức bắt tay triển khai dịch vụ chăm sóc bệnh nhân theo yêu cầu. Đây cũng là mô hình hợp tác đầu tiên giữa BV công với cơ sở tư nhân về dịch vụ thuê người nuôi bệnh. 

Không phân biệt đối xử tạo công bằng cho Bệnh viện tư phát triển

Ngày 20-5, tại Bộ Y tế, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã làm việc với Bộ Y tế về đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp y tế công lập.