BĐBP Quảng Nam

Dù không tiếp tay cho lâm tặc, lực lượng Biên phòng địa bàn vẫn sẽ bị xử lý

Dù có không tiếp tay, không vi phạm về những hoạt động kinh tế thì trách nhiệm của người chỉ huy, trách nhiệm của người quản lý đơn vị Biên phòng địa bàn để xảy ra vụ phá rừng pơ mu vẫn sẽ bị xử lý...