Apache Ah-64

Phiến quân Yemen bắn rụng trực thăng Apache của Saudi Arabia

Nhóm phiến quân Houthi ở Yemen đã bắn rơi một trực thăng vũ trang Apache của quân đội Saudi Arabia trên bầu trời thành phố Jahfan, tỉnh Jizan của vương quốc này.