Annie Gas 09

Tìm thấy thi thể 4 thuyền viên mất tích sau vụ chìm tàu cá

Thợ lặn đã tìm thấy cả 4 thi thể thuyền viên tàu cá TH 90282 TS, nằm trong vị trí tàu bị đắm và được đưa lên.