90 năm báo chí cách mạng

Nhiều trăn trở về đạo đức của người làm báo

Ngày 18/6, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã phối hợp tổ chức Hội thảo quốc gia “90 năm báo chí cách mạng Việt Nam, truyền thống, bản lĩnh và trách nhiệm”.