7 ca COVID-19

7 bệnh nhân COVID-19 tại Quảng Nam xuất viện

Tất cả bệnh nhân sau khi xuất viện đều được tiếp tục theo dõi sức khỏe 14 ngày tại địa phương và có sự giám sát của cán bộ y tế theo quy định.