6 cán bộ chiến sỹ

Trên đường đi cứu hộ mưa lũ, 6 cán bộ công an bị lật xuồng

Sau khi đi làm nhiệm vụ cứu hộ người dân bị lũ lụt trở về, khi ca nô chở 6 cán bộ, chiến sỹ gần cập bờ thì gặp dòng nước chảy xiết khiến ca nô bị lật.