5 năm

Hành trình xây dựng Bệnh viện thắm tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Trong 2 ngày 8 và 9-9-2018, đã diễn ra Hội thảo đánh giá công tác 5 năm hỗ trợ chuyên môn của Bệnh viện Chợ Rẫy Việt Nam với Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh.

32 điển hình tiên tiến trong phòng cháy chữa cháy tại Cần Thơ

Ngày 27/1, UBND TP Cần Thơ tổ chức sơ kết 5 năm phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy (2009-2014).