45 doanh nghiệp Việt Nam

Khai mạc Chương trình Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan 2019

Ngày 18-9, Chương trình Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan lần thứ 4 với Chủ đề “Taste of Vietnam” chính thức được khai mạc tại Thủ đô Bangkok, Thái Lan, và sẽ tiếp diễn tới hết ngày 22-9.