40%

Bộ trưởng đã nghỉ hưu có thể qua làm đại biểu Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu quan điểm khi thảo luận về việc tăng tỷ lệ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) hoạt động chuyên trách, chiều 11-2.