4 thiếu

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Khâu chế biến của chúng ta còn rất kém

Trả lời chất vấn ĐBQH về tổ chức chuỗi sản xuất liên kết để giảm dần việc “được mùa mất giá”, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhấn mạnh khâu chế biến. Ông cho rằng, nếu không có chế biến vào thì không thể dập được hiện tượng “nay được giá, mai lại mất”.