4 tại chỗ

Thủ tướng yêu cầu triển khai ứng phó bão số 2 theo phương châm “bốn tại chỗ”

Công điện của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, hiện nay là thời kỳ trọng điểm bão, lũ; Phạm vi dự kiến ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lớn rất rộng, thời gian đổ bộ vào thời điểm triều cường. Diễn biến của áp thấp nhiệt đới, mưa lũ còn rất phức tạp.

Công an thực hiện “4 tại chỗ” giúp đỡ nhân dân trong mưa bão

Công an các đơn vị, địa phương quán triệt phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn và kịp thời triển khai ứng phó khi có yêu cầu.