36.000 MW

Lượng điện tiêu thụ đạt mức cao kỷ lục do nắng nóng

Do nắng nóng trên diện rộng, lần đầu tiên trong lịch sử, công suất đầu nguồn của hệ thống điện toàn quốc đã vượt qua con số 36.000 MW