3 mẹ con đuối nước

Trao bằng tốt nghiệp danh dự cho sinh viên quên mình cứu 3 mẹ con

Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp vừa quyết định trao bằng danh dự cho sinh viên Hoàng Đức Hải - nam sinh đã quên mình cứu 3 mẹ con đuối nước.