3 cây thị

3 cây thị tại Quảng Nam được công nhận Cây di sản

Việc 3 cây thị tại nhà thờ Tiền hiền làng Tiên Châu là Cây di sản Việt Nam không chỉ là sự kiện quan trọng với địa phương, mà nó còn có ý nghĩa sâu sắc về giá trị nhân văn, thể hiện lòng tri ân đối với các bậc tiền nhân đã có công khai cơ lập ấp…