2 tấn

Thu giữ gần 2 tấn hồng sấy dẻo nhập lậu

Chỉ trong 1 ngày lực lượng Quản lý thị trường Lạng Sơn đã phát hiện và thu giữ gần 2 tấn hồng sấy dẻo nhập lậu.

Phát hiện, tiêu hủy gần 2 tấn thịt lợn chết

Hùng khai thu gom gần 2 tấn thịt lợn chết của người dân quanh vùng về mổ, phân loại, cấp đông chờ tiêu thụ.