2 bệnh nhân khỏi bệnh

2 bệnh nhân COVID-19 tại Quảng Nam xuất viện

BN 716 và BN 719 được công bố khỏi bệnh và cho xuất viện.