15 tuổi

Đi đo điện tim, nữ bệnh nhân 15 tuổi bị yêu cầu cởi áo quần tới... đầu gối

Nam điều dưỡng gọi nữ bệnh nhi 15 tuổi vào phòng đo điện tim và có hành vi sờ vào vùng nhạy cảm của cháu.