147 tỷ đồng

“Đại gia thủy sản” Tòng thiên mã hầu tòa

HĐXX đã triệu tập hơn 70 đương sự có nghĩa vụ liên quan đến vụ án, phiên tòa dự kiến kéo dài trong nhiều ngày.