10 sự kiện KHCN

Công bố 10 sự kiện khoa học công nghệ nổi bật năm 2015

Ngày 23-12, CLB nhà báo khoa học công nghệ (KHCN) Việt Nam phối hợp với Bộ KHCN đã công bố 10 sự kiện KHCN nổi bật năm 2015.