Được biết, năm 2006, Luật Hiến ghép mô và bộ phận cơ thể người, hiến và lấy xác đã chính thức được Quốc hội thông qua, đây là một trong những điều kiện quan trọng để hình thành và xây dựng Ngân hàng Mắt.

Tháng 5/2009, Ngân hàng Mắt đầu tiên ở Việt Nam chính thức được thành lập và đi vào hoạt động. Đây là một đơn vị phi lợi nhuận với nhiệm vụ và chức năng chính là tuyên truyền, vận động người dân hiến giác mạc; thu nhận, bảo quản, điều phối giác mạc... Theo ước tính, Việt Nam hiện có trên 30.000 người mù do bệnh lý giác mạc cần được thực hiện phẫu thuật ghép giác mạc. Riêng tại Bệnh viện Mắt Trung ương, danh sách người đăng ký chờ ghép giác mạc lên tới hàng nghìn người. Do nguồn giác mạc vô cùng khan hiến và lượng hiến giác mạc thời gian qua mới chỉ đáp ứng số lượng rất nhỏ so với nhu cầu thực tế nên hàng trăm nghìn bệnh nhân đang phải chấp nhận sống trong cảnh mù lòa

Hải Châu