Ngoài ra, xây dựng và đưa vào sử dụng Trung tâm xông hơi, giải độc và phục hồi chức năng, trực tiếp xông hơi, giải độc được 8 đợt, cho 110 NNCĐDC và những người có nhu cầu; từng bước nâng cao chất lượng giáo dưỡng, học nghề, học chữ, học ca hát, vui chơi cho các NNCĐDC.

Với thành tích đạt được, Hội đã được TW Hội tặng Kỷ niệm chương và Bằng khen; 28 tập thể và cá nhân nhận được Bằng khen của UBND TP Đà Nẵng vì có nhiều đóng góp trong công tác Hội.

Hoài Thu