Đoàn công tác gồm 32 cán bộ, chiến sĩ trẻ Công an tỉnh Quảng Nam đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực tại xã La Dee, huyện Nam Giang (Quảng Nam) và huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông (Lào)...

Thượng úy Lê Văn Thắng, Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, hoạt động tình nguyện đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ thắm tình hữu nghị, anh em giữa 2 nước Việt Nam – Lào; của Công an tỉnh Quảng Nam và Sở An ninh tỉnh Sê Kông nói riêng; góp phần động viên cán bộ, nhân dân bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia…

N.Thi