Đại tá Nguyễn Tri Phương đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của thân nhân các gia đình chính sách, ân cần thăm hỏi sức khỏe của các thương, bệnh binh, các bà mẹ liệt sĩ.

Đại tá Nguyễn Tri Phương tặng quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ.

Đồng chí hy vọng rằng, các gia đình chính sách sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, giáo dục, nuôi dạy con cháu, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, để làm gương cho con cháu học tập, noi theo.

T.Nhung-P.C.