Ngôi nhà có kinh phí xây dựng 90 triệu đồng từ nguồn đóng góp của cán bộ chiến sĩ Cụm thi đua số 5 gồm Công an 6 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Sau 5 tháng thi công, ngôi nhà được hoàn thành rất khang trang, trên diện tích hơn 70m².  

Lễ khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình đồng chí Hồ Văn Sở.

Thiếu úy Hồ Văn Sởm Công an huyện Gio Linh là người đồng bào Vân Kiều, có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, nơi ăn chốn ở tạm bợ. Các cán bộ chiến sĩ Cụm thi đua số 5 đã đóng góp ngày lương để hỗ trợ gia đình đồng chí.

Thanh Bình