Cả hai hộ gia đình bà Niên và ông Dững đều là những gia đình thuộc diện cận nghèo tại xã Thanh Điền, có hoàn cảnh rất khó khăn về nhà ở.

Đặc biệt, bà Hoàng Thị Niên do lớn tuổi và hiện sống cùng với người con gái út thường hay bị bệnh. Tổng kinh phí xây dựng 2 căn nhà trên là 80.000.000 triệu đồng, trong đó, Bệnh viện 30-4 (Bộ Công an) đóng góp 40.000.000 đồng và ông Mạc Triệu Nguyện, ngụ Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội là Mạnh Thường Quân đóng góp 40 triệu đồng.

Tuyết Nhung