Ngôi nhà có diện tích 40m2, với tổng kinh phí xây dựng 200 trăm triệu đồng. Trong đó, Cục Chính sách – Bộ Công an hỗ trợ 70 triệu đồng, kinh phí còn lại là do Công an tỉnh vận động các cơ quan, doanh nghiệp ủng hộ và gia đình đồng chí Lê Thị Quý Dung đóng góp.

Công an tỉnh Thái Bình bàn giao nhà tình nghĩa và tặng quà cho gia đình đồng chí Lê Thị Quý Dung.

Nhân dịp này, các ban ngành đoàn thể, Phòng Hồ sơ Công an tỉnh, Hội Phụ nữ Công an tỉnh, CLB Hưu trí Công an tỉnh… đã trao tặng nhiều quà tặng ý nghĩa. Đây là hoạt động tình nghĩa thể hiện tinh thần tương thân, tương ái của lực lượng Công an chia sẻ, giúp đỡ đối với những đồng chí, đồng đội có hoàn cảnh khó khăn, góp phần ổn định cuộc sống.

Bùi Dương