Ông Sữa là em ruột và đang thờ cúng liệt sĩ Dương Văn Chiến, nguyên cán bộ An ninh huyện Lấp Vò đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Căn nhà có diện tích 49,5m2 được xây dựng với kinh phí 60 triệu đồng. Trong đó, Công an tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ 50 triệu, phần còn lại do gia đình đóng góp.

Thanh Phong