Căn nhà có diện tích 81m2, được xây dựng bằng bê tông cốt thép, hoàn thành sau một tháng thi công, với kinh phí 100 triệu đồng. Trong đó, Công an tỉnh hỗ trợ 45 triệu, còn lại do gia đình đóng góp.

Công an tỉnh Đồng Tháp trao nhà cho gia đình chính sách.


Hoàng Việt